Σημαντική παρέμβαση πολλών Φορέων του Λιμένος Πειραιά της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης κλπ., προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Ι.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ, περι "ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ". Ακολουθεί το κείμενο που σχετίζεται με την πρόταση κι υποστήριξη των προαναφερόμενων Φορέων. EΠΙΣΤΟΛΗ 6 ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΝΑΝΠ,22-04-21
Ιδιαίτερη σημασία έχει δώσει, τις τελευταίες 10ετίες, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας στη συνεργασία, αδιάκοπη επικοινωνία και (στις περισσότερες περιπτώσεις), συμπόρευση με τις μεγάλες Τριτοβάθμιες Επαγγελματικές Οργανώσεις του χώρου των Οικονομικών Φορέων-Πελατών μας (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, κλπ.). Επίσης, η Διοίκηση της ΟΕΤΕ, απέδωσε κι αποδίδει μεγάλη προσοχή κι ενδιαφέρον στην πολλαπλή...