ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-Αρ.Πρωτ.97 29/07/2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΙΣ 19.04.2021 Ιδιαιτέρως θετικές κι ευοίωνες οι προοπτικές για σύντομη προώθηση του (...ολοκληρωμένου προ έτους..!!..) Σχεδίου Νόμου, ως προς την αντιμετώπιση και θεσμική λειτουργία των (Εκτελωνιστών)-Τελωνειακών Αντιπροσώπων, στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, στην προαναφερόμενη συνεδρίαση συμμετείχε κι ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. ΑΠ.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος, πέραν των γενικότερων...