ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Με αφορμή (κυρίως) τις τελευταίες Παγκόσμιες Τελωνειακές εξελίξεις, πρόσφατο μήνυμα της Γραμματείας της IFCBA προς τον Πρόεδρο της Ο.Ε.Τ.Ε. (και πρώην Πρόεδρο της IFCBA), Γεώργιο Ζωγράφο. Membership Dues 2021-2022 (memo)
Μεγάλη απώλεια για την Πανευρωπαϊκή Εκτελωνιστική οικογένεια ο «χαμός» του Προέδρου Παντελή Xριστοδούλου. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΛ.ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Κ.ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΣ (συγχαρητήρια επιστολή) Απαντηση προς ΟΕΤΕ-ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
Ενόψει της προωθούμενης κατάργησης των δασμοφορολογικών συνόρων, μεταξύ των περισσότερων και (κυρίως) μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Κρατών, καθώς και της προοπτικής, μέσα στα πρώτα αυτά Κράτη να είναι κι η Ελλάδα, η Διοίκηση της ΟΕΤΕ (το 1981), υπο την προεδρία του εξαίρετου συναδέλφου, Γιώργου Χαλκίδη, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οι δημοσιονομικές αποφάσεις,...
  Confiad Paneuropean Network Χάρτης Ποιότητας των Ευρωπαίων Τελωνειακών Αντιπροσώπων Εισαγωγή O παρών Χάρτης Ποιότητας αποσκοπεί στη σύσταση οδηγιών για τους παρόχους υπηρεσιών, καθιερώνοντας αρχές, αξίες και κανόνες συμπεριφοράς, ικανά να τους διοχετεύουν στη σωστή διεξαγωγή των εργασιών τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πελατών. Αυτός ο Χάρτης θέτει...
Confiad Paneuropean Network Κώδικας Συμπεριφοράς των Ευρωπαίων Τελωνειακών Αντιπροσώπων   Εισαγωγή  Ο παρών Κώδικας Συμπεριφοράς στοχεύει στο να συστήσει οδηγίες “επιχειρηματικής ηθικής” για τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, καθιερώνοντας αρχές, αξίες και κανόνες συμπεριφοράς, ενθαρρύνοντάς τους να επιτύχουν υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και να εκτελούν δεόντως τα καθήκοντά τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα εισοδήματα και τα...
Οι Εθνικοί Εκτελωνιστικοί Στόχοι, σε σημαντικό βαθμό, ταυτίζονται σχεδόν με αυτούς των Ευρωπαίων Συναδέλφων μας. Σύμφωνα με έρευνα της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκτελωνιστών (CONFIAD), το 86% των τελωνειακών παραστατικών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., διεκπεραιώνονται από Πτυχιούχους Πιστοποιημένους Εκτελωνιστές-Τελωνειακούς Αντιπροσώπους (Τ.Α.), (στοιχεία 2018). Αυτό υποδηλώνει όχι μόνο την επιλογή των Ευρωπαϊκών...