Επιστολή ΟΕΤΕ  προς Υφυπουργό Απ. Βεσυρόπουλο, για τον νεο νόμο των  Εκτελωνιστών- Τελωνειακών Αντιπροσώπων 23/12/2021

Προς Υφ.Οικον.Απ.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ Αρ.Πρωτ. 171 (23-12-21)