Μεγάλη απώλεια για την Πανευρωπαϊκή Εκτελωνιστική οικογένεια ο «χαμός» του Προέδρου Παντελή Xριστοδούλου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΛ.ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ