Κ.ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΣ (συγχαρητήρια επιστολή)

Απαντηση προς ΟΕΤΕ-ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΣ