Σημαντική παρέμβαση πολλών Φορέων του Λιμένος Πειραιά της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης κλπ., προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Ι.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ, περι “ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ”.
Ακολουθεί το κείμενο που σχετίζεται με την πρόταση κι υποστήριξη των προαναφερόμενων Φορέων.

EΠΙΣΤΟΛΗ 6 ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΝΑΝΠ,22-04-21