Πειραιάς 16/04/2021

Αρ. Πρωτ.1108

ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι Εκτελωνιστές και Συνταξιούχοι,

ασφαλισμένοι στο Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

    Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής Ανακοίνωσής μας (Αρ.Πρωτ. 1107/11.04.21), με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωστοποιούμε τ΄ακόλουθα.

Ολοκληρώθηκαν χθες (15.04.21) τα προβλεπόμενα TESTS όλων των εργαζομένων στα Γραφεία και Ιατρεία του Ταμείου μας.

Άπαντες ευρέθησαν αρνητικοί στον COVID-19, γεγονός που αποδεικνύει όχι μόνο τη θετικότητα της άμεσης και ταχύτατης αντίδρασής μας αλλά και τα φερέγγυα αποτελέσματα της προσοχής και των ενεργειών μας στο περιβάλλον και σε ολόκληρο το κτίριο του ΤΑΠΕΠΑ.

Κατόπιν τούτων, από Δευτέρα (19.04.21), όλες οι Υπηρεσίες επανέρχονται σε κανονική λειτουργία (δηλ. όπως λειτουργούσαν μέχρι και την Παρασκευή 9 Απριλίου).

Με συναδελφικότητα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν.Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ  ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

                                      Πειραιάς 11/04/2021

                                         Αρ. Πρωτ.1107