ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΙΣ 19.04.2021

Ιδιαιτέρως θετικές κι ευοίωνες οι προοπτικές για σύντομη προώθηση του (…ολοκληρωμένου προ έτους..!!..) Σχεδίου Νόμου, ως προς την αντιμετώπιση και θεσμική λειτουργία των (Εκτελωνιστών)-Τελωνειακών Αντιπροσώπων, στο Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, στην προαναφερόμενη συνεδρίαση συμμετείχε κι ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. ΑΠ.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος, πέραν των γενικότερων τοποθετήσεων και απαντήσεων που ανέπτυξε προς τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, μετά απο σχετική παρέμβαση του Προέδρου της ΟΕΤΕ, συναδ.Γ.Ζωγράφου, υποσχέθηκε ότι αμέσως μετά το Πάσχα και πάντως εντός του επομένου μηνός Μαίου, έχει προγραμματίσει ν΄αναληφθούν οι δέουσες πρωτοβουλίες για να υποβληθεί (το γνωστό σε όλους μας) Νομοσχέδιο στη Βουλή.

Το προαναφερόμενο Πανεκτελωνιστικό αίτημα, αιτιολογημένα υποστήριξαν κι άλλα Μέλη του ΕΒΕΠ κι όλα τα ανωτέρω συμπεριελήφθησαν σε ευρύ Υπόμνημα του Επιμελητηρίου, που υπέγραψε ο Πρόεδρος κ. Βασ.Κορκίδης κι απεστάλη στον κ.Υφυπουργό, τον οποίο επίσης με έγγραφό του ευχαρίστησε και το Δ.Σ. της ΟΕΤΕ.

Το Υπόμνημα που υπέγραψε ο κ. Κορκίδης κι απεστάλη στον Υφυπουργό κ. ΑΠ.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ, είναι το ακόλουθο:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦ. κ. ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΒΕΠ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ,ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ κλπ.

 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΧΩΝ

Το Σάββατο, 22.06.2019, συνεκλήθη εκτάκτως μονοήμερο Εργασιακό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας.

Οι Αποφάσεις-Πορίσματα του συγκεκριμένου (37ου) Συνεδρίου, επικαιροποίησαν κι επανατοποθέτησαν τους επαγγελματικούς στόχους και τις επιδιώξεις των Κλαδικών μας Οργάνων, εξουσιοδοτώντας τη Διοίκηση της ΟΕΤΕ να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες κι επιλογές, μέχρι το τέλος της θητείας της (Δεκέμβριος 2020).

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τ΄ακόλουθα:

                                                                 

Ο.Ε.Τ.Ε.

(ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ 36ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 37ΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» των Αθηνών – 22 Ιουνίου 2019

 

 1. Βασική στόχευση και κλαδική επιλογή, θα πρέπει να είναι η αδιάκοπη επιδίωξη να πειστούν όλες οι πλευρές της εθνικής μας οικονομίας που σχετίζονται με το Διεθνές Εμπόριο, για αξιοποίηση του Εκτελωνιστή Τελωνειακού Αντιπροσώπου.

Οι προσπάθειες και του Δ.Σ. της ΟΕΤΕ, επιβάλλεται να κατευθύνονται, με ρεαλισμό κι αποφασιστικότητα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ, προς τις αυτονόητες κι επεξεργασμένες επαγγελματικές επιλογές και μεσομακροπρόθεσμους στόχους του χώρου μας.

Οι συνάδελφοι πρέπει, αξιοποιώντας κάθε θετική διάταξη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.952/13), των διατάξεων εφαρμογής του, καθώς και το θεσμοθετημένο περιεχόμενο κάθε άλλου Κοινοτικού ή Εθνικού Νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τη διαπίστευση, δραστηριότητα και προβολή του έργου των Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων, να ενδυναμώσουν με όλα τα μέσα την αντίδραση, αντίσταση κι αντεπίθεση, από την πλευρά μας, υπέρ κάθε αντίστοιχης πανεκτελωνιστικής δυνατότητας. Μέσα στους στόχους επίσης, θα πρέπει μελετημένα, δυναμικά και πειστικά, να εξεταστεί ως πρώτη επιλογή, η λεγόμενη ψηφιακή υπογραφή, που θα αποδοθεί, με όλα τα δικαιώματα αλλά και τις αντίστοιχες αυστηρές υποχρεώσεις, στους Εκτελωνιστές Τελ.Αντιπροσώπους.

Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα παρουσίας των αρμόδιων (Εκτελωνιστών)-Τελωνειακών Αντιπροσώπων, κατά τους εκ των υστέρων ελέγχους που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση δικών τους παραστατικών.

 1. Η Διοίκηση της ΟΕΤΕ, ως δυναμικός διεθνής Εκτελωνιστικός παράγων, θα πρέπει διαρκώς να προσπαθεί ώστε η CONFIAD και η IFCBA, να προσανατολίζονται και να διεκδικούν ρυθμίσεις, από τα ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων, που θα αναβαθμίζουν πειστικά το ρόλο του Εκτελωνιστή-Τελ.Αντ/που και κατά το δυνατό θα περιορίζουν ή θα απομακρύνουν οποιαδήποτε αντι-εκτελωνιστική επιβουλή.

Το αναμενόμενο (με οιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς) BREXIT, επιβάλλεται να βρει τους Εκτελωνιστές σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εγρήγορσης, ώστε τα Μέλη του Κλάδου μας να οικειοποιηθούν, κατά το δυνατόν περισσότερο, τις προβλεπόμενες να καθιερωθούν Κοινοτικές κι Εθνικές δημοσιονομικές εξελίξεις.

 1. Επίσης, στα πλαίσια υλοποίησης του προηγούμενου (υπ΄ αριθμ.2) πορίσματος και σε μεσοβραχυπρόθεσμο επίπεδο, το Δ.Σ. της ΟΕΤΕ, χρειάζεται να μεριμνήσει επισταμένα για καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Προτύπου της CEN. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές θεσμικές συνθήκες που δημιουργούνται διεθνώς, υπέρ της αναγνώρισης του νέου κι ενισχυμένου ρόλου του Εκτελωνιστή -Τελ.Αντ/που, απαιτείται η αξιοποίηση του Πορίσματος της γνωστής Επιτροπής της ΑΑΔΕ κι η συντομότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών για υποβολή του προετοιμαζόμενου νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο, και προσαρμογή του ν.718/77, στα προβλεπόμενα στους Καν.952/13 και 2447/15.

Το κείμενο που επεξεργάστηκε το Γ΄Τμήμα της Δ.19 σε συνεργασία με την ΟΕΤΕ, κρίνεται πολύ ικανοποιητικό, ως πλαίσιο για θεσμική προσαρμογή του νόμου περι «Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης», με συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης.

 1. Ο θεσμός κι ο λειτουργικός ρόλος του AEO C, απαιτείται να παραμείνει στις άμεσες στοχεύσεις και προτεραιότητες της Κλαδικής μας δραστηριότητας, προς επωφελή Κλαδική επαγγελματική αξιοποίηση. Ταυτόχρονα σε κάθε επίπεδο, η αρμόδια πλευρά της ΑΑΔΕ που ασχολείται με την απόδοση της χρήσιμης αυτής ιδιότητας, θα πρέπει να αναπτύξει τις δέουσες παρεμβάσεις για απάλειψη των όποιων αχρείαστων γραφειοκρατικών απαιτήσεων έχουν καθιερωθεί, προβάλλοντας το θεσμοθετημένο πρόσωπο, τις γνώσεις και τις εγγυήσεις που προσδίδουν οι πτυχιούχοι Εκτελωνιστές κι οι πιστοποιημένοι-Τελ.Αντ/ποι, όταν αιτούνται να γίνουν Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς.
 2. Ειδικά κι επισταμένα θα πρέπει να παρακολουθείται κάθε εξέλιξη περί τα φορολογικά και ασφαλιστικά, ενώ ταυτόχρονα, επίσης προσεκτικά και με πνεύμα συναδελφικής ισότητας, χρειάζεται να ενισχύσουμε την Πανελλαδική προώθηση και καθιέρωση του ΜΕΚΛΑΜΕ προς όφελος (κυρίως) των δοκιμαζομένων, πιο αδύνατων οικονομικά μελών του Κλάδου μας.
 3. Ο ΣΥ.Ε.Τ.Α., ως υψίστης σημασίας, κεντρική αλλά μεσομακροπρόθεσμη Κλαδική Στρατηγική Επιλογή, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύεται λειτουργικά, ηθικά και υλικά, αδιάκοπα από τη «μητέρα» του ΟΕΤΕ και τούτο πάντα μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων δυνατοτήτων της.

Από σήμερα, η παραπάνω πρόβλεψη αναστέλλεται μέχρι το Τακτικό Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΟΕΤΕ, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Μέχρι τότε η ΟΕΤΕ δεν θα ξαναασχοληθεί καθ’οιονδήποτε τρόπο με τον ΣΥΕΤΑ (εξαιρείται αυτής της εντολής η δυνατότητα που θα έχει η Γραμματεία της ΟΕΤΕ να συγκεντρώνει τις αιτήσεις των όποιων συναδέλφων ανα την Ελλάδα, επιθυμούν να εγγραφούν στον Σύνδεσμο).

Στο προαναφερόμενο Συνέδριο κι ενόψει της καθιέρωσης του Κεντρικού Πανευρωπαϊκού Εκτελωνισμού (01.01.2025), θα εξετασθεί, δυνάμει των

 

συνθηκών που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τότε ως προς τις επαγγελματικές εξελίξεις του Κλάδου μας, το εάν από τότε θα ξανα τοποθετηθεί το ζήτημα στην ατζέντα των Κλαδικών μας επιδιώξεων ή θα απομακρυνθεί οριστικά.

Φυσικά, μέχρι τότε, ο ενεργός Σύνδεσμος Ελλήνων Τελωνειακών Αντιπροσώπων, ως έχων αυτόνομη κι ανεξάρτητη Διοικητική λειτουργία, δεν μπορεί να του απαγορευτεί να αναπτύξει, (αυστηρά ενδο-Κλαδικά), εκείνες τις δράσεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της ίδρυσής του. Με το παρόν όμως Πόρισμα, εντέλλεται το Δ.Σ. της ΟΕΤΕ να αποκλείσει, με κάθε μορφής νόμιμα μέσα, την εκτός του χώρου μας δραστηριοποίηση του ΣΥΕΤΑ και πολύ περισσότερο την Πανελλαδική εκπροσώπηση, των Κλαδικών μας απόψεων κι επιδιώξεων, έναντι οιασδήποτε Εθνικής Αρχής. Εννοείται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιονδήποτε άλλο Σύνδεσμο ή παρόμοια Οργάνωση υφίσταται ή θα υπάρξει στο μέλλον που θα προέλθει, (υπό οιαδήποτε δικαιολογία), από αντίστοιχες Πανελλαδικές ή τοπικές πρωτοβουλίες.

 1. Παραμένουν σε ισχύ οι εγκεκριμένοι, από το 36ο Πανελλαδικό Συνέδριο, Προϋπολογισμοί της ΟΕΤΕ, υπο την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν (κυρίως από τους 2 μεγάλους Συλλόγους) οι προϋπολογισθείσες εισφορές τους.

Εγκρίνεται η απαλλαγή που αποφάσισε το Δ.Σ. της ΟΕΤΕ (στο τέλος του 2018, για νομικούς λόγους), των οφειλομένων από τον ΣΥΕΤΑΠΑ (το 2013), ποσού €70.000,00 και από τους Συλλόγους: Πάτρας, για τα έτη 2010 έως και 2013, ποσού €20.750,00 & Βόλου για τα ίδια έτη, ποσού €11.089,00.

Εγκρίνεται επίσης η πρωτοβουλία του Προεδρείου της ΟΕΤΕ, για επικοινωνία και καθορισμό των οικονομικών δυνατοτήτων, των λεγόμενων μικρότερων Ομόσπονδων Συλλόγων, ως προς τις υποχρεώσεις τους στην ΟΕΤΕ.

Βάσει των ανωτέρω, αναπροσαρμόζονται οι εισφορές των Συλλόγων, Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Πάτρας, Κρήτης, Βόλου, Καστοριάς, Ιωαννίνων και Ρόδου, από το τρέχον έτος 2019 κι έπειτα, ως ακολούθως:

 1. Συλλ.Εκτ.Ανατ.Μακ.&Θράκης €3.000,00
 2. Συλλ.Εκτ.Πάτρας €1.500,00
 3. Συλλ.Εκτ.Κρήτης €1.500,00
 4. Συλλ.Εκτ.Βόλου €1.250,00
 5. Συλλ.Εκτ.Καστοριάς €1.200,00
 6. Συλλ.Εκτ. ΒΔ Ελλάδας €   350,00
 7. Συλλ.Εκτ.Ρόδου €   350,00

Στα πλαίσια του πνεύματος της ως άνω απόφασης, εγκρίνεται η απαλλαγή καταβολής των προαναφερόμενων Συλλόγων, καθώς και του ΣΕΤΑΘ, από τα αντίστοιχα ποσά οφειλόμενων εισφορών τους προς την ΟΕΤΕ. Ήτοι:

 1. ΣΕΤΑΘ €51.096,84
 2. Σ.Ε. Αν.Μακ.& Θράκης €21.589,08
 3. Σ.Ε. Πάτρας €26.055,63
 4. Σ.Ε. Βόλου €14.140,34
 5. Σ.Ε. Κρήτης €  112,38
 6. Σ.Ε. Καστοριάς €      15,64
 7. Σ.Ε. Ρόδου € 1.816,94

(Οι Σύλλογοι Πειραιώς-Αθηνών και Βορειοδυτικής Ελλάδας, είναι ήδη ταμειακά τακτοποιημένοι ή αναμένεται να τακτοποιηθούν. Επίσης, οι Ομόσπονδοι Σύλλογοι που απηλλάγησαν από την υποχρέωση καταβολής των οφειλών τους προς την ΟΕΤΕ, δεσμεύονται ότι μόλις εξασφαλίσουν την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα, θα καταβάλλουν στην Ομοσπονδία τα ως άνω ποσά).

Επομένως, για το έτος 2019, παραμένουν οι παρακάτω Ομόσπονδοι ως οφείλοντες προς την ΟΕΤΕ:

 1. ΣΥΕΤΑΠΑ (προς καταβολή ως υπόλοιπο εισφορών)€120.000,00
 2. ΣΕΤΑΘ        €103.879,60
 3. Σ.Ε. Πάτρας €       500,00
 4. Σ.Ε. Καστοριάς €    200,00
 5. Σ.Ε. Ρόδου €       350,00

Περαιτέρω και προκειμένου να μη δημιουργηθούν παρόμοιες, οικονομικά δυσχερείς, καταστάσεις στη διαχείριση της Ομοσπονδίας, το Συνέδριο αποφασίζει την ακύρωση πλέον της απόφασης που ελήφθη στο 34ο Έκτακτο Συνέδριο της ΟΕΤΕ, τον Ιούνιο του 2013, για τον τρόπο που θα προσδιορίζονται οι ολικώς ή μερικώς ταμειακώς εντάξει Σύλλογοι.

Ταυτόχρονα, εντέλλεται προς το Δ.Σ., την αυστηρή παρακολούθηση της οικονομικής συνέπειας των Μελών και το εξουσιοδοτεί, κατ’εφαρμογή κάθε Νομικής ή Καταστατικής Διάταξης, να προβαίνει έγκαιρα σε επιλογή των ενδεδειγμένων ενεργειών, ώστε ο Ομόσπονδος Σύλλογος να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του ή να παύει να είναι Μέλος της ΟΕΤΕ.

Επίσης, το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Δ.Σ., μετά από επικοινωνία και συνεργασία με τους Εκπροσώπους των Ομοσπόνδων Συλλόγων-Μελών, να προετοιμάσει (μέσα στο 2020) τους προϋπολογισμούς για την επόμενη 3ετία (δηλ. τα έτη 2021-2022 & 2023) ώστε να μην υπάρχουν κατά τη διάρκεια των Εκλογο-απολογιστικών Συνεδρίων απορίες κι αμφισβητήσεις για το οικονομικό επίπεδο και τη διαχείριση της ΟΕΤΕ. Κατά τις επαφές αυτές, θα ληφθεί σοβαρότατα υπόψη το ύψος των ανελαστικών δαπανών της Ομοσπονδίας, οι υπολογιζόμενες κι απαραίτητες ημι-ανελαστικές υποχρεώσεις και το εύρος των πρόσθετων δαπανών, που σχετίζονται με τις επιβεβλημένες ενέργειες για την ενίσχυση του κύρους, της ενδεδειγμένης αξιοπρεπούς λειτουργίας, της διεισδυτικότητας και της ευρύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας των ενεργειών της ΟΕΤΕ, σε επίπεδο δημοσίων, διεθνών κι εθνικών σχέσεων και στήριξης των φίλιων ομάδων (lobbying) συμπαράστασης και προώθησης των Κλαδικών μας ιδεών κι αιτημάτων.

 1. Παραμένει σε ισχύ η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της ΟΕΤΕ, μέχρι τέλους της 3ετούς θητείας του, να καλέσει αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις, σε κινητοποίηση τα Μέλη του Κλάδου, επιλέγοντας το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο, που κατά περίπτωση απαιτείται. Εφόσον εξάλλου επιλέξει, να προβεί σε κινητοποιήσεις (εντεταγμένες σε παρόμοιες γενικότερες), με αφορμή ευρύτερα αλλά σχετικά εργασιακά, κοινωνικά κι ασφαλιστικά ζητήματα, τότε θα ακολουθήσει τα αντίστοιχα καλέσματα των ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ & ΠΑΣΕΒΕ ή άλλων παρόμοιων επαγγελματικών χώρων.