Ιδιαίτερη σημασία έχει δώσει, τις τελευταίες 10ετίες, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας στη συνεργασία, αδιάκοπη επικοινωνία και (στις περισσότερες περιπτώσεις), συμπόρευση με τις μεγάλες Τριτοβάθμιες Επαγγελματικές Οργανώσεις του χώρου των Οικονομικών Φορέων-Πελατών μας (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, κλπ.).

Επίσης, η Διοίκηση της ΟΕΤΕ, απέδωσε κι αποδίδει μεγάλη προσοχή κι ενδιαφέρον στην πολλαπλή συν-λειτουργία της με τον Επιμελητηριακό κόσμο (Κ.Ε.Ε., Ε.Β.Ε.Π., Ε.Β.Ε.Α., κλπ.).

Έχουμε συμμετάσχει σε όλες σχεδόν τις κινητοποιήσεις και τις κάθε μορφής αγωνιστικές και διεκδικητικές εκδηλώσεις που κληθήκαμε από τις προαναφερόμενες μεγάλες Εθνικές μας Οργανώσεις. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε τη μεγάλη κινητοποίηση και πορεία κατά των Μνημονίων (Οκτώβριος 2012), στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΟΕΤΕ, συναδ. Γ. Ζωγράφος. (σχετικό video).

Ταυτόχρονα όμως, η Διοίκηση της ΟΕΤΕ έχει προσκαλέσει τους Εκπροσώπους των Ομοσπόνδων Συλλόγων Μελών της, σε Ημερίδες, Πολιτιστικές κι ευρύτερα κοινωνικές εκδηλώσεις, τις οποίες οργάνωσε και μας κάλεσε να παραστούμε ο κόσμος του Εμπορίου, των ΜΜΕ και της Βιοτεχνίας.

Η εξαιρετική ατμόσφαιρα συνεργασίας και το ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ της Ομοσπονδίας μας (ως Εκπροσώπου του συνόλου του Κλάδου μας) και των Οικονομικών Φορέων του Εισαγωγικού κι Εξαγωγικού Εμπορίου, αποδεικνύεται από την ολόθερμη ταύτιση που είχαν οι Εκπρόσωποί τους ως Μέλη της Επιτροπής της ΑΑΔΕ, για τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τελ/κων Αντιπροσώπων (Εκτελωνιστών), όπου συμφώνησαν κατά 100% και υπέγραψαν το κείμενο των Αποφάσεων-Πορισμάτων, το οποίο είχε εισηγηθεί η ΟΕΤΕ, για προσαρμογή του Ν.718/77, στα νέα Κοινοτικά δημοσιονομικά προβλεπόμενα.

Οφείλουμε να αναφερθούμε στην ιδιαίτερα θερμή κι εποικοδομητική συνεργασία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο Πρόεδρος της ΟΕΤΕ, με τους κ.κ.: Γιώργο Καββαθά, Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ & Βασίλη Κορκίδη, Πρόεδρο του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρο της ΕΣΕΕ. Η επικοινωνία των τριών αυτών φίλων, είναι αδιάκοπη, ειλικρινής, γόνιμη κι αδιατάρακτη. Ο καθένας μπορεί ν’αντιληφθεί τα διαχρονικά οφέλη που προκύπτουν από την, σε κορυφαίο επίπεδο, συμπόρευση και συνεργασία, κυρίως ενώπιον κάθε Κλαδικού Επαγγελματικού, Κοινωνικού, Ασφαλιστικού ή οιουδήποτε άλλου προβλήματος.

Οι δημόσιες σχέσεις, στον προπεριγραφόμενο τομέα της ΟΕΤΕ, υπήρξαν ανέκαθεν εξαιρετικά ευδόκιμου κι ευτυχούς αποτελέσματος.

Η φροντίδα της Κλαδικής μας Ηγεσίας για δημιουργία και διατήρηση φίλιων ομάδων υποστήριξης (Lobbying), των επαγγελματικών μας διεκδικήσεων κι αιτημάτων, έχει εξασφαλίσει θετικότατο κλίμα επικοινωνίας μεταξύ του χώρου μας και του χώρου των Εμπόρων, Βιοτεχνών, Μικρομεσαίων, κλπ. Αυτό το κλίμα, είναι αποφασισμένη η Διοίκηση της ΟΕΤΕ να το ενισχύσει κι ενδυναμώσει με όλα τα μέσα που διαθέτει.