Οι κυβερνήσεις της τελευταίας 10ετίας, εξουθένωσαν από κάθε άποψη, κυρίως όμως φορολογικά, (μεταξύ άλλων) και τους επαγγελματίες του Κλάδου μας. Ακόμα και οι πλέον αδύναμοι Εκτελωνιστές, πλήρωσαν και πληρώνουν απίστευτα χαράτσια στο βωμό της Κρατικής σπατάλης, προς κατευθύνσεις άσχετες και αδιάφορες για την επιβίωση των δοκιμαζόμενων εργαζομένων.

Το τελευταίο όμως διάστημα, προστέθηκε στους φορολογικούς στόχους κι εκείνος που σχετίζεται με τις υπαρκτές κι αδιαμφισβήτητες εκτελωνιστικές (κατά τιμολόγιο) εργασιακές μας δαπάνες.

Το μένος των αρμόδιων Κρατικών Οργάνων, ισοπέδωσε κυριολεκτικά κάθε επαγγελματία Εκτελωνιστή, κάθε Εκτελωνιστικό γραφείο που βρέθηκε μπροστά τους.

Δεν πρόκειται να μιλήσουμε και να υπερασπισθούμε τα ελάχιστα εκείνα εκτελωνιστικά τιμολόγια, που περιλαμβάνουν περίεργες κι αναιτιολόγητες χρεώσεις. Θα δώσουμε όμως, και σήμερα και αύριο, εκείνες τις μάχες που απαιτούνται για να μην πληρώνουν φόρο οι Εκτελωνιστές, για δαπάνες που σε καμία περίπτωση δεν οικειοποιήθηκαν. Ήδη, η Διοίκηση του μεγάλου Συλλόγου (ΣΥΕΤΑΠΑ), έλαβε τις δέουσες, προς υλοποίηση, αποφάσεις και προχωρά με αποφασιστικά βήματα, υιοθετώντας την επιβαλλόμενη «πιλοτική» νόμιμη διαδικασία.

Διαβεβαιώνουμε κάθε πλευρά, ότι με πνεύμα αποφασιστικότητας, δημοσιονομικής υγείας κι επαγγελματικής παρρησίας, το θέμα θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος.

Παραθέτουμε την τελευταία και πλέον εμπεριστατωμένη σχετική επιστολή-υπόμνημα της ΟΕΤΕ προς τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές.

Προς ΑΑΔΕ-ΠΙΤΣΙΛΗΣ Αρ.Πρωτ.141 (04-12-19)