Ενόψει της προωθούμενης κατάργησης των δασμοφορολογικών συνόρων, μεταξύ των περισσότερων και (κυρίως) μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Κρατών, καθώς και της προοπτικής, μέσα στα πρώτα αυτά Κράτη να είναι κι η Ελλάδα, η Διοίκηση της ΟΕΤΕ (το 1981), υπο την προεδρία του εξαίρετου συναδέλφου, Γιώργου Χαλκίδη, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οι δημοσιονομικές αποφάσεις, κατ’ εξοχήν αυτές που αφορούν τα τελωνεία, θα λαμβάνονται πλέον στις Βρυξέλλες.

Με την προσήκουσα διορατικότητα, αμέσως κατευθύναμε τις προσπάθειές μας σε μια ευρύτερη διεθνή εκπροσώπηση.

Ορίσθηκε αμέσως μια 3μελής Επιτροπή, στην οποία ανετέθη το έργο προσέγγισης των άλλων Εκτελωνιστικών Ομοσπονδιών της Ευρώπης, ώστε να γνωρίζουμε το επίπεδο και το περιεχόμενο της επαγγελματικής μας παρεμβατικότητας σε άλλα, δημοσιονομικά προηγμένα, Κράτη της Ε.Ε.

Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια για διεθνοποίηση του εκτοπίσματος και του ενδιαφέροντος των Ελλήνων Εκτελωνιστών.

Τα Μέλη αυτής της Eπιτροπής, ήταν: Ο τότε Γεν. Γραμματέας της ΟΕΤΕ, Παν. Αλάμαρας, ο μετέπειτα Πρόεδρος του ΣΕΠΑ, Αλ. Αλεξιάδης και ο τότε Πρόεδρος του Σ.Ε. Καλαμάτας, Σωτ. Κουρής.

Μετά από προσεκτική κι εμπεριστατωμένη έρευνα και μελέτη που έκαναν οι προαναφερόμενοι, κατέθεσαν εισήγηση στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας για ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκτελωνιστών (CONFIAD), η οποία υπάρχει και μεγαλουργεί μέχρι και σήμερα και μάλιστα κάτω από συνθήκες κρίσιμων απαιτήσεων και σοβαρότατων Πανευρωπαϊκών εξελίξεων.

Η CONFIAD ιδρύθηκε τον Μάιο του 1982 στη Βενετία, με πρώτο Πρόεδρο τον Ιταλό Osvaldo De Santis. Έκτοτε εκλέχτηκαν και διοίκησαν την Ευρωπαϊκή μας Συνομοσπονδία, οι ακόλουθοι: Jean Chabrerie (Γαλλία), Mario Flores (Ισπανία), Gaspar Nunez (Ισπανία), Fernando Carmo (Πορτογαλία), Γιώργος Ζωγράφος (Ελλάδα) και Massimo De Gregorio (Ιταλία), ο οποίος προεδρεύει και σήμερα.

http://www.confiad.org/wp- content/uploads/2015/11/Confiad-2015-Year-I-.-Newsletter-1.pdf

Η εκλογή του Προέδρου Γ. Ζωγράφου, έγινε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκτελωνιστών, το 2008 στη Βαρκελώνη κι ανανεώθηκε για μια ακόμη θητεία, το 2010 στη Σόφια.

Σήμερα η CONFIAD εκπροσωπεί περισσότερες από 15 Εθνικές Εκτελωνιστικές Ομοσπονδίες κι εξακολουθεί να παίζει σημαντικότατο ρόλο στην ύπαρξη και πορεία μας ως Ευρωπαίων Εκτελωνιστών.

ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ…

Η λεγόμενη δημοσιονομική-τελωνειακή παγκοσμιοποίηση, έχει ξεκινήσει από τη 10ετία του 1980, (Σύμβαση του Κυότο, κλπ.) αλλά επιταχύνθηκε από τα μέσα της 10ετίας του 1990.

Μεγάλες Εκτελωνιστικές Ομοσπονδίες, έκριναν απαραίτητη την ίδρυση και λειτουργία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών (IFCBA). Επικεφαλείς αυτής της προσπάθειας, τέθηκαν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, που ακόμα και σήμερα, διατηρούν καθαρά εκτελωνιστική κουλτούρα και νοοτροπία, έτσι ώστε να μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, στη σημερινή σαρωτική εποχή, μαζί με τις Εκτελωνιστικές Ομοσπονδίες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, ως τους πλέον παραδοσιακής λειτουργίας Εκτελωνιστικούς Επαγγελματικούς χώρους στον πλανήτη.

Η ΟΕΤΕ προσχώρησε κι έγινε Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών, το 1999. Το 2002, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Εκτελωνιστών στη Βενετία κι επι προεδρίας του Μεξικανού Constantino Villa-lobos, εκλέχτηκε ως Μέλος του Προεδρείου της IFCBA, ο Πρόεδρος της ΟΕΤΕ, συναδ. Γ. Ζωγράφος (έκτοτε εκλέγεται διαρκώς ως Μέλος του Προεδρείου των Managing Directors).

Το 2010, στο Παγκόσμιο Συνέδριο της IFCBA στο Buenos Aires, η ΟΕΤΕ καταθέτει πρόταση-αίτημα, προκειμένου να φιλοξενήσει το επόμενο Συνέδριό της στην Αθήνα το 2012 και κατορθώνεται το ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ για μια μικρή Εκτελωνιστική Ομοσπονδία.

Αποφασίζεται ομόφωνα και πανηγυρικά, το επόμενο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών, το 2012, να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Το πολυαναμενόμενο αυτό Συνέδριο της IFCBA, διεξήχθη τον Μάιο του 2012, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL των Αθηνών και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών του, νέος Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών, εξελέγη ο συναδ. Γ. Ζωγράφος.

Συμμετείχαν 10άδες Εθνικές Εκτελωνιστικές Ομοσπονδίες-Μέλη της IFCBA.

Η διοργάνωση, η φιλοξενία κι η εν γένει ατμόσφαιρα, απέσπασαν τα συγχαρητήρια όλων, για το υψηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης κι ειδικότερα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν υπερ του συνόλου των Εκτελωνιστών της Γης.

Σήμερα, ο αριθμός των Μελών της IFCBA, είναι πλέον των 50 Εθνικών Εκτελωνιστικών Ομοσπονδιών, που προέρχονται και από τις 5 Ηπείρους.

Η δύναμη και το κύρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας μας, είναι απίστευτα, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη παρουσία της σε όλες τις Επιτροπές και Υπο-Επιτροπές του WCO (Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων).

Κάθε Διοίκηση της ΟΕΤΕ, για λόγους στοιχειώδους Κλαδικού συμφέροντος αλλά και αυτονόητου επαγγελματικού ενστίκτου, οφείλει να συνεργάζεται, να συμμετέχει και να ενισχύει με τις πράξεις και τις ενέργειές μας, την ύπαρξη και τη διεισδυτικότητα των δύο προαναφερόμενων Διεθνών Εκτελωνιστικών Οργανώσεων (IFCBA & CONFIAD), σε όλες τους τις προσπάθειες στα Διεθνή Κέντρα λήψης αποφάσεων.

Τούτο εξάλλου επιτάσσει και συγκεκριμένη Διάταξη του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας.