Confiad Paneuropean Network

Χάρτης Ποιότητας

των Ευρωπαίων Τελωνειακών Αντιπροσώπων

Εισαγωγή

O παρών Χάρτης Ποιότητας αποσκοπεί στη σύσταση οδηγιών για τους παρόχους υπηρεσιών, καθιερώνοντας αρχές, αξίες και κανόνες συμπεριφοράς, ικανά να τους διοχετεύουν στη σωστή διεξαγωγή των εργασιών τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πελατών.

Αυτός ο Χάρτης θέτει επίσης μια σειρά προτύπων στοχεύοντας στη διασφάλιση της διατήρησης και της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιερώνοντας ειδικότερα μια σειρά ενδείξεων σχετικών με τη μεθοδολογία με την οποία πρέπει να προσφέρονται τέτοιες υπηρεσίες. 

Άρθρο 1

 (Πεδίο δράσης του Χάρτη Ποιότητας)

 Ο παρών Κανονισμός (“ο Κανονισμός”) ισχύει για όλους τους εγκατεστημένους στην ΕΕ “τελωνειακούς αντιπροσώπους”, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στα Άρθρα 5(6) και 18 του Καν. (EC) N° 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013.

  1. Ο παρών Κανονισμός δεν αντικαθιστά τους Κώδικες Συμπεριφοράς και τους κανόνες ηθικής, που αποσκοπούν στην πειθαρχία της επαγγελματικής δραστηριότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου σε κάθε Κράτος Μέλος, οι οποίοι έχουν ήδη εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο από επαγγελματικά σώματα, ενώσεις ή οργανώσεις που εκπροσωπούν τους τελωνειακούς αντιπροσώπους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 2

(Πρόσβαση στις δραστηριότητες της τελωνειακής αντιπροσώπευσης)

  1. Η πρόσβαση στις εργασίες της τελωνειακής αντιπροσώπευσης θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο από νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις που ασχολούνται ειδικότερα με τη σχετική διαπίστευση, εγγραφή και/ή τις διαδικασίες αδειοδότησης.
  2. Σε κάθε Κράτος μέλος της ΕΕ, ο έλεγχος για την τήρηση της συμμόρφωσης από τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, των διατάξεων που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Σωμάτων, ενώσεων ή οργανώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 1, παράγραφος 2.

Άρθρο 3

(Κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τους τελωνειακούς αντιπροσώπους)

 Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα συμμορφούνται με τον παρόντα Κανονισμό και με όλο το δίκαιο και τους κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, τόσο σε Κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

  1. Κύριο καθήκον του τελωνειακού αντιπροσώπου είναι να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα συμφέροντα των πελατών του, υιοθετώντας μια ορθή στάση έναντι των τελωνειακών αρχών, συνεργαζόμενος με αυτές, προκειμένου να προλαμβάνει την απάτη, τη διαφθορά και άλλες ατασθαλίες, καθώς και άλλες παρατυπίες και παραβάσεις επι των τελωνειακών/φορολογικών κανονισμών.
  2. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι δεν θα προτρέπουν ή ενθαρρύνουν οικονομικούς φορείς να διαπράττουν απάτη, ούτε θα λαμβάνουν αδικαιολόγητα οφέλη από την εμπιστοσύνη που τους επιδεικνύουν οι πελάτες, επωφελούμενοι από την καλή τους πίστη.
  3. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα απέχουν από κάθε προσπάθεια να δολοπλοκήσουν με πελάτες στην απόκρυψη γεγονότων και πληροφοριών που έχουν επίπτωση στην ορθή συλλογή των τελωνειακών δασμών και άλλων εισφορών επί των εισαγωγών κι εξαγωγών

Άρθρο 4

(Πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς)

  1. Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς τους, οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα εγγυώνται υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, ενεργώντας πάντοτε με διαφάνεια, ειλικρίνεια και προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών τους.
  2. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα διατηρούν υψηλό επίπεδο ακεραιότητας, αμεροληψίας κι επαγγελματισμού, διασφαλίζοντας την επάρκεια και προσπαθώντας να ενισχύσουν την ευθύνη τους και την επαγγελματική τους υπόσταση μέσω συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 5 (Δέουσα φροντίδα κι επιμέλεια)

  1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους έναντι των πελατών και της τελωνειακής διοίκησης, οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα ασκούν τη δέουσα φροντίδα κι επιμέλεια, προλαμβάνοντας κάθε περιττή ζημιά για τους πελάτες τους.

——————————-