Οι Εθνικοί Εκτελωνιστικοί Στόχοι, σε σημαντικό βαθμό, ταυτίζονται σχεδόν με αυτούς των Ευρωπαίων Συναδέλφων μας. Σύμφωνα με έρευνα της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκτελωνιστών (CONFIAD), το 86% των τελωνειακών παραστατικών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., διεκπεραιώνονται από Πτυχιούχους Πιστοποιημένους Εκτελωνιστές-Τελωνειακούς Αντιπροσώπους (Τ.Α.), (στοιχεία 2018).

Αυτό υποδηλώνει όχι μόνο την επιλογή των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Φορέων, σαφώς προσανατολισμένη στο να εμπιστεύονται και να χρησιμοποιούν τους ειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου μας αλλά και ότι τα Κοινοτικά Όργανα υιοθετούν προτάσεις της πλευράς μας, προτρέποντας τους Εισαγωγείς κι Εξαγωγείς να αξιοποιούν τη γνώση, εμπειρία, φερεγγυότητα κι επαγγελματική ηθική υπόσταση των Μελών του Κλάδου μας.

Όταν Πρόεδρος της CONFIAD (από το 2008 έως και το 2012), ήταν ο Πρόεδρος της ΟΕΤΕ, Γιώργος Ζωγράφος, η Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία μας συνέταξε, καθιέρωσε και πέτυχε να γίνει αποδεκτός από την COMMISSION-DG TAXUD, συγκεκριμένος ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ των Ευρωπαίων Τελ.Αντ/πων.

Τα μοναδικής αξίας αυτά Κλαδικά θεσμοθετημένα έγγραφά μας, αποτελούν, κυριολεκτικά, δίκην Ιερών Κανόνων, σημεία αναφοράς ως προς τη θεσμική κι αναγνωρίσιμη επαγγελματική μας υπόσταση.

Παρακολουθήστε την ομιλία του Προέδρου της ΟΕΤΕ κου Γεώργιου Ζωγράφου στο Ευρωκοινοβούλιο

Ακολουθεί η ευχαριστήρια και συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου της IMCO κο HARBOUR προς το κο Ζωγράφο:

eyxaristhria_epistoli_IMCO

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ (IFCBA)

Σημαντικότατος είναι ο ρόλος της IFCBA, στην εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης και διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Επί προεδρίας Γεωργίου Ζωγράφου (2012 έως και 2014), υπεγράφη με τον WCO (Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων), Μνημόνιο Συνεργασίας, μέσω του οποίου ο Πρόεδρος της IFCBA και ο Γενικός (αιρετός) Γραμματέας του WCO, Ιάπωνας κ. Kunio Mikuriya, συμφώνησαν και καθιέρωσαν τη διαρκή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, προς όφελος της ενισχυμένης κι αναγνωρισμένης παρεμβατικότητας των Εκτελωνιστών, της εφαρμογής των νέων κανόνων του διεθνούς εμπορίου και της προώθησης του εκσυγχρονισμένου τρόπου λειτουργίας των Τελωνειακών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο κορυφαίος Παγκόσμιος αυτός Οργανισμός, το 2018, το 91% των Εισαγωγέων κι Εξαγωγέων του πλανήτη, διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με τα τελωνεία, χρησιμοποιώντας Εκτελωνιστή-Τελ.Αντ/πο.

Δηλαδή, οι Οικονομικοί Φορείς, επιλέγοντας για τις τελωνειακές συναλλαγές τους τις εγγυημένες υπηρεσίες των Εκτ/των-Τ.Α., αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία της διαμεσολάβησης των Επαγγελματιών του χώρου μας.